ترتیب مراحل تصفیه سازمان آب و فاضلاب شهری در ایران

هر تصفیه آبی مراحل متعددی دارد چه تصفیه آب های کوچک زیر سینکی ، چه از آن کوچک تر دستگاه های تصفیه آب سرشیری و یا کلمنی رومیزی ، همه و همه شامل ترتیب مراحلی میشوند که طبیعتا از بزرگ به کوچک املاح مضر آب را حذف میکنند . اما ترتیب مراحل تصفیه سازمان آب و فاضلاب شهری در ایران چگونه است و چه عملکردی دارد ؟

سیستم و دستگاه تصفیه آب سازمان آب و فاضلاب شهر تهران یک سیستم عظیم الجثه کاملا صنعتی برای تولید آب آشامیدنی تصفیه شده است . با این حال این سیستم کاملا آب را متناسب سلامت بدن تحویل خانه های ما نمیدهد و این امری طبیعی است زیرا تصفیه به صورت اسمز معکوس که تکمیلی باشد و بتواند کاملا املاح مضر آب را حذف نموده و املاح معدنی ساز داشته باشد هزینه های بسیار هنگفتی در حجم پایتخت کشور عزیزمان ایران دارد .

فیلتر تصفیه آب فاضلاب شهری صنعتی
بیشتر بخوانید