فیلتر کربن اکتیو فعال چیست و عملکرد آن در تصفیه آب خانگی

فیلتر مرحله دوم دستگاه های تصفیه آب خانگی ، همگی از کربن اکتیو یا همان فیلتر کربن فعال گرانولی تولید میشود و عملکرد چشم گیری در دستگاه تصفیه آب خانگی دارد . فروشگاه اینترنتی فیلتر تصفیه آب خانگی امروز به شما توضیح میدهد که مواد داخل فیلتر gac چیست . فیلتر کردن کربن یک روش تصفیه آب است که با استفاده از بستر کربن اکتیو فعال برای حذف آلاینده ها و ناخالصی ها و با استفاده از جذب شیمیایی صورت میپذیرد .

فیلتر شماره دو مرحله دوم کربن فعال تصفیه آب خانگی

بیشتر بخوانید